En ook > Geen Brazilië, toch leuk.

Wachtkamer Havenstraat: boek over noodopvang vluchtelingen in Amsterdam

Nee, met Brazilië heeft het niets te maken (hoewel, Teatro Munganga speelt een rol), maar belangrijk en leuk is het wel.

Supertrots ben ik, dat het is gelukt mijn boek uit te geven! Wachtkamer Havenstraat heet het, en het gaat over de noodopvang voor vluchtelingen in Amsterdam, waar ik ruim een half jaar als vrijwilliger werkte. Met het boek wil ik de lezer kennis laten maken met vluchtelingen (vooral Eritreeërs), al is het op papier. Zo hoop ik bij te dragen aan meer begrip en minder haat.

Jouw exemplaar van Wachtkamer Havenstraat kun je voor € 15,- bestellen in de webshop van Riso Brasil.

En heb je tips hoe ik meer aandacht kan krijgen voor mijn boek, maar vooral voor de hoofdpersonen, Eritrese vluchtelingen, dan hoor ik het graag!

havenstraat-voorkant Lees verder

En ook > Geen Brazilië, toch leuk.

Noodopvang vluchtelingen in Amsterdam heeft je nodig!

Even een off the topic bericht. Gewoon, omdat het belangrijk is.

In Amsterdam worden op dit moment op drie noodlocaties vluchtelingen opgevangen: Havenstraat 6 (zuid, bij Olympisch Stadion), Haaksbergweg 2-12 (bij de Arena) en Flierbosdreef 4 (Bijlmer). En daar is het één en ander nodig. Op Facebook wordt continu bijgehouden waar op dat moment vraag naar is. De locaties wisselen onderling hun eventuele overschotten uit, dus het maakt niet uit wat je waar brengt.

Er is altijd wel behoefte aan: broeken, jassen, truien, T-shirts, schoenen (allemaal vooral kleinere maten), sokken en ondergoed (nieuw), deo, speelgoed, koekjes e.d., verpakt eten en drinken.

En verder aan: mensen die Nederlandse les geven, mensen die activiteiten met kinderen of volwassenen doen, mensen die kunnen regelen dat een paar bewoners kunnen sporten op hun/een club, mensen die een praatje/wandeling maken met een paar bewoners.

Deodorant Foto van Brittney Bush Bollay op Flickr.

Goede doelen > Goede-doelen-organisaties die actief zijn in Brazilië.

Samba de Quintal in Nederland steunt kinderopvang Dorothéa in Brazilië

Samba de Quintal houdt op 20 oktober een Braziliaanse culturele middag, waarvan de winst naar kinderdagopvang Dorothéa Ribeiro Guimarães gaat. Wat is dat voor een organisatie?

Het kinderdagopvangcentrum Dorothéa Ribeiro Guimarães is een instelling in Goiânia, in de Braziliaanse deelstaat Goiás, die kosteloos opvang biedt aan vier- en vijfjarige kinderen uit arme gezinnen, zodat hun moeder kan gaan werken.

De kinderen kunnen er op werkdagen de hele dag terecht en krijgen er alle maaltijden. In het centrum verblijven 125 kinderen die, naast kleuteronderwijs, begeleiding krijgen van deskundige pedagogen, voedingsdeskundigen en tandheelkundigen. Daarnaast zetten twintig vrijwilligers zich in, onder andere door naaiwerk te verrichten. De  bedoeling is dat als de kinderen hier weggaan, zij goed voorbereid zijn om de uitdagingen van het leven aan te kunnen en beschikken over een brede sociale basis.

‘Dorothéa’ heeft de volgende plannen die gericht zijn op het opknappen van de inrichting en die het welzijn van de kinderen ten goede komen:  

1 Verbeteringen aan het gebouw: het schilderen van de muren zodat die beter kunnen worden schoongehouden en de omgeving aangenaam overkomt, schoon, hygiënisch, met minder kans op schimmelgroei, insecten of ander ongedierte.  

2 Opknappen speelplein: vervanging van de speeltoestellen die kapot zijn en de ondergrond aanpassen om  ongelukken te voorkomen.

3 Aanschaf van keukenapparatuur en elektronica: 29 inch tv, micro geluidssysteem met USB-aansluiting, geluidsinstallatie voor gebruik bij evenementen, spellendagen en vergaderingen met ouders, dvd-speler, beamer, blender, foodprocessor en magnetron.  

4 Aanschaf van speelgoed: aanschaf van didactisch verantwoord speelgoed zoals legpuzzels, ballen,  karaoke-installatie en kinderboeken.  

Om dit werk te kunnen uitvoeren en de kinderen blijvend een goede leeromgeving te bieden, hebben wij de steun nodig van mensen en bedrijven die ons streven waarderen en bereid zijn bij te dragen door middel van donaties. Kortom, uw hulp is heel belangrijk!

Om meer te  weten te komen over dit project, kijk op: http://www.irradiacaoespirita.com.br/creche.aspx

Voor meer  informatie of donaties kunt u contact opnemen met de Stichting Samba de  Quintal: info@sambadequintal.nl of  telefonisch: (010) 265 53 10 en 06-13 02 87 34 (Heloise Baylão).   Donaties kunt u doen op rekeningnummer: ING 96 96 219 t.n.v. Stichting Samba de Quintal.

Goede doelen > Goede-doelen-organisaties die actief zijn in Brazilië.

Soos Brasil helpt straatkinderen in Recife en Natal

Stichting Opvang en Onderwijs Straatkinderen – SooS-Brasil is een particuliere stichting die kansarme (straat)kinderen in Brazilië een plek wil bieden waar zij kind kunnen zijn, zich kunnen ontwikkelen en waar tevens structuur geboden wordt.
Dit is hard nodig, want miljoenen kinderen leven daar in sloppenwijken. Hun leven is vaak een chaos. Overal is het druk en ontregeld: thuis, op school -als ze daar al naar toe gaan- en op straat. Hun ouders zijn vaak zelf nog maar net volwassen en kunnen nauwelijks voor ze zorgen. Ze laten hen vaak liever bedelen of werken, dan naar school gaan. SooS-Brasil wil deze kinderen een heel ander deel van het leven laten ervaren én hen ook mogelijkheden voor een betere toekomst bieden.
Om haar doelstellingen te realiseren ondersteunt SooS-Brasil diverse lokale projecten in met name het noord-oosten van Brazilië. SooS-Brasil doet dit op een geheel eigen en zeer persoonlijke wijze. SooS-Brasil:

  • ondersteunt kleinschalige, lokale projecten in Brazilië die zich bezighouden met opvang en onderwijs van kansarme (straat)kinderen;
  • richt zich op de gehele sociale leefomgeving van het kind en betrekt ouders, school en de wijk/het dorp bij het project;
  • zet vrijwilligers en stagiaires vanuit Nederland in om de lokale projecten in Brazilië te ondersteunen;
  • biedt financiële middelen aan de projecten, die zij in nauw overleg kunnen besteden;
  • houdt nauw contact met de plaatselijke medewerkers en bezoekt regelmatig -op eigen kosten- de projecten.

Capoeira
Soos organiseert ook capoeirlessen. Foto van Ricardo Motti op Flickr.